Marta Trojanowska Bibliotekarką Roku 2024!

Marta Trojanowska Bibliotekarką Roku 2024!

24 maja – w gronie organizatorów, środowiska bibliotekarskiego, przyjaciół, sympatyków i darczyńców – obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza. Wydarzenie zostało zorganizowane przez MBP w Radomiu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Radomiu.

Spotkaniu towarzyszyło również ogłoszenie wyników konkursu o tytuł Bibliotekarza Roku 2024. Wyróżnienie to przypadło Pani Marcie Trojanowskiej. Pani Marta pracuje w radomskiej bibliotece od ponad czternastu lat, a od dwóch lat jest kierowniczką Biblioteki Borki (Filia nr 9 MBP w Radomiu). Pani Marta uznawana jest w środowisku czytelników i bibliotekarzy za osobę niezwykle pracowitą, empatyczną, profesjonalną, rzetelną i zaangażowaną. Dodatkowo do nowych wyzwań podchodzi entuzjastycznie i realizuje je z pasją.

Dziękujemy również Panu Łukaszowi Molendzie, zastępcy Prezydenta Miasta Radomia, który w imieniu naszego organizatora złożył życzenia wszystkim bibliotekarzom, wręczył pamiątkową statuetkę Bibliotekarce Roku oraz listy gratulacyjne pracownikom naszej biblioteki, którzy niedawno obchodzili lub niebawem obchodzić będą okrągłe jubileusze pracy.