Starodruki dla Miejskiej Biblioteki w Radomiu.

Starodruki dla Miejskiej Biblioteki w Radomiu.

W ostatnim czasie zbiory naszej biblioteki wzbogaciły się o szczególne pozycje, które otrzymaliśmy od rodziny znanego regionalisty – doc. dr. hab. Stefana Witkowskiego. Dziękujemy Pani Małgorzacie Gajek (córka Pana Stefana Witkowskiego) oraz Panu Adamowi Gajkowi (wnuk Pana Stefana Witkowskiego). Oprócz starodruków biblioteka otrzymała również zbiór książek XIX-wiecznych oraz pozycje regionalne.

Wczoraj otrzymaliśmy w darze 5 starodruków:

1. Kalendarzyk Narodowy Obcy na Rok Pański 1792: Haec-Delectant domi non impediunt foris. Cicero.  Rok wydania 1792.

2. Biblia, Das ist: Die gantze H. Schrift Altes und Neues Testaments T. 1-2, Altes Testament. Rok wydania 1758.

3. Samuela Dambrowskiego, pasterza Kościoła Ewangelickiego Nieodm. Augsp. Konfess w 

Wilnie […] Kazania albo wykłady porządne Świętych Ewanieliy niedzielnych przez cały rok 

Rok wydania1728.

4. Kleiner, Gottfried – Die unterso vielen kräftigen Buss-Stimmen in Schwachheit mit – 

ruffende Evangelische Prediger-u. Hirten-Stimme. Rok wydania 1733.

5. Biblia Sacra das ist die ganze Heilige Schritt Alten und Neuen Testaments. Rok wydania 

1756.

Książki niebawem będą widoczne w katalogu on-line MBP w Radomiu i dołączą do naszego zbioru starodruków, który zabezpieczamy w budynku Biblioteki Głównej.