Radomscy Tropiciele Książek – zaproszenie

Radomscy Tropiciele Książek – zaproszenie

Wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Radomia zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym „Radomscy Tropiciele Książek”.

Począwszy od listopada 2023 r. – raz w miesiącu, w czterech kategoriach wiekowych – uczniowie zgłoszeni do konkursu będą czytali ustalone wcześniej tytuły. W kwietniu 2024 r. – podczas II etapu konkursu – wybierzemy finalistów oraz laureatów. 

Konkurs przeznaczony jest dla klas 2-8 Szkół Podstawowych i wszystkich klas Szkół Ponadpodstawowych z terenu Radomia.  Zorganizowany będzie w czterech kategoriach wiekowych:

  1. I kategoria: klasy 2-3 Szkół Podstawowych, 
  2. II kategoria: klasy 4-6 Szkół Podstawowych,
  3. III kategoria: klasy 7-8 Szkół Podstawowych,
  4. IV kategoria: Szkoły Ponadpodstawowe.

Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Radomia, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, promocja twórczości pisarzy związanych z regionem radomskim, oraz rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

W imieniu szkół działają nauczyciele lub bibliotekarze, pełniący rolę Szkolnych Opiekunów konkursu. Wypełniony Formularz zgłoszenia należało przesłać do 13 października 2023 r. na adres e-mail: rtk@mbpradom.pl

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Współorganizatorami konkursu są: PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, PSP nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu, III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia.

W imieniu Organizatora i Współorganizatorów działają Koordynatorzy konkursu dla poszczególnych grup wiekowych:

Klasy 2-3 SP
(Marta Trojanowska),

Klasy 4-6 SP
(Edyta Fokt oraz Elżbieta Kowalska),

Klasy 7-8 SP
(Katarzyna Kornecka oraz Katarzyna Jaskros),

Szkoły Ponadpodstawowe
(Blanka Lisowska oraz Katarzyna Witaszek).