Nagroda Literacka Miasta Radomia – Opis

Nagroda Literacka Miasta Radomia – Opis

Nagroda Literacka Miasta Radomia

Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana jest co dwa lata za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

– książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
– książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, albumy, opracowania historyczne i inne).

Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy pomiędzy 1 października 2021 a 30 września 2023 r. 

TERMIN zgłaszania książek (wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem o przyznanie NLMR) mija 30 września 2023 r. o godz. 15:00. Decyduje data wpływu (nie stempla pocztowego). 

MIEJSCE: Dział Promocji Biblioteki i Książki, MBP w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom. 

kontakt: promocja@mbpradom.pl, tel. 48 362 67 35 wew. 21

W skład tegorocznego Jury weszli: prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – przewodniczący, dr Adam Duszyk, dr hab. prof. nadzw. Ewa KołodziejczykAgnieszka Jelonek, Michał Nogaś. 

 

UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA NAGRODY

WNIOSEK O PRZYZNANIE NLMR

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ NLMR

POWOŁANIE KOMISJI DO OCENY WNIOSKÓW NLMR 2023