Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni

<strong>Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni</strong>

„Od zeszłego roku bierzemy udział w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) – Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.
Głównym założeniem tego projektu jest wspieranie bibliotek w pomocy, jakiej udzielamy uchodźcom z Ukrainy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Zapewniamy dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę, pomagamy im nawiązać relacje. Organizujemy zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dla dorosłych, ukraińskojęzyczna nauczycielka służy pomocą w odrabianiu pracy domowej i bieżących zadaniach szkolnych. Niebawem rozpoczniemy konsultacje z psychologiem i korepetycje z matematyki. Biblioteka Osiedlowa ( Filia nr 1)prowadzi zajęcia kreatywne dla najmłodszych- uczą się programowania, pracują z robotami. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

UWAGA! Na lekcjach z języka polskiego dla dorosłych zwolniło się kilka miejsc- zainteresowane osoby mogą dołączyć do istniejącej, średniozaawansowanej grupy. Niebawem rozpoczniemy nabór DO NOWEJ GRUPY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

Poniżej przedstawiamy nasz projektowy rozkład jazdy:
Poniedziałek od godz. 17:00 – nauka języka polskiego (zaawansowana grupa dla dorosłych). Biblioteka pod Kolumnami ul. Piłsudskiego 12
Wtorek od godz. 16:00 – zajęcia dla dzieci – pomoc w realizacji programu edukacyjnego. Biblioteka pod Kolumnami ul. Piłsudskiego 12
Czwartek od godz. 16:00 – zajęcia dla dzieci – pomoc w realizacji programu edukacyjnego. Biblioteka pod Kolumnami ul. Piłsudskiego 12
Czwartek od godz. 17:00 – „Popołudnia w bibliotece”. Zajęcia skierowane do dzieci polskich i ukraińskich. Biblioteka Osiedlowa (Filia nr 1 MBP)
ul. Osiedlowa 9
Sobota od godz. 9:00 – nauka języka polskiego (grupa dla dzieci) Biblioteka pod Kolumnami, ul. Piłsudskiego 12

Lekcje biblioteczne – skierowane do klas polsko – ukraińskich. Biblioteka Osiedlowa (filia nr 1 MBP) ul. Osiedlowa 9

10 marca godz. 9.30 – Uczucia – warsztaty o emocjach na podstawie książki Tiny Oziewicz „Co robią uczucia”;
29 marca godz. 9.30 – Akceptuję siebie i innych

З минулого року ми беремо участь у проекті Фундації розвитку інформаційного суспільства (FRSI) – Бібліотека для кожного. Рівні. Різні. Важливі.
Головним завданням цього проекту є підтримка бібліотеки у допомозі, яку ми надаємо біженцям з України в пошуку себе в новій реальності. Забезпечуємо дітей та молодь, як з України, так і з Польщі, спільним навчанням, розвагою, допомагаємо налагодити стосунки. Організовуємо уроки польської мови для дітей та дорослих, україномовний вчитель допомагає з домашніми та поточними шкільними завданнями. Незабаром ми розпочнемо консультації з психологом та репетиторство з математики. Бібліотека Osiedlowa (філія №1) проводить творчі заняття для найменших – навчаються програмуванню, працюють з роботами. Усі заходи безкоштовні. Проект реалізується міжнародною гуманітарною організацією Save the Children International та Фундацією розвитку інформаційного суспільства.

УВАГА! На уроках польської мови для дорослих з’явилося кілька місць – бажаючі можуть приєднатися до вже існуючої, середнього рівня групи. Незабаром ми розпочнемо набір у нову групу базового рівня. 

Нижче наведено розклад нашого проекту:
понеділок від 17:00 – вивчення польської мови (розширена група для дорослих). Бібліотека під Колонами вул. Piłsudskiego 12
вівторок від 16:00 – заняття для дітей – допомога в реалізації освітньої програми. Бібліотека під Колонами вул. Piłsudskiego 12
четвер від 16:00 – заняття для дітей – допомога в реалізації освітньої програми. Бібліотека під Колонами вул. Piłsudskiego 12
четвер від 17:00 – «Пообідники в бібліотеці». Заняття для польських та українських дітей. Бібліотека Osiedlowa (філія № 1 МБП) вул. Osiedlowa 9
субота від 9:00 – вивчення польської мови (дитяча група) Бібліотека під Колонами, вул. Piłsudskiego 12

Бібліотечні уроки – спрямовані для польсько-українських класів. Бібліотека Osiedlowa (філія №1 МБП) вул. Osiedlowa 9

10 березня о 9.30 – Почуття – майстер-класи про емоції за книгою Тіни Озієвич «Що роблять почуття»;
29 березня о 9.30 – Я приймаю себе та інших.

Слідкуйте за нашим профілем у FB та веб-сайті MBP:
Тут ви знайдете інформацію та всі новини про заняття, які відбуваються в рамках проекту.