Raport

Raport

W trzecim kwartale tego roku prowadziliśmy badanie oferty kulturalnej Radomia. Składają się na nie zarówno indywidualne wywiady (IDI) realizowane z organizatorami wydarzeń kulturalnych, jak również wywiady grupowe (FGI) przeprowadzane z mieszkańcami Radomia oraz pracownikami biblioteki. Całość składa się na „Raport podsumowujący badanie oferty kulturalnej MBP w Radomiu”. Autorką badania i raportu jest dr Monika Popow.Wnioski zawarte w raporcie będą stanowiły ważną część opracowywanej na najbliższe lata strategii rozwoju instytucji oraz budowania oferty kulturalnej biblioteki. Pierwsze działania, zapowiadające zmianę w budowaniu naszej stałej oferty, możecie Państwo obserwować już od jakiegoś czasu (m.in. gry miejskie promujące czytelnictwo, podcasty, możliwość darmowego wypożyczania e-booków z bazy Legimi). Działania te, traktowane dotychczas pilotażowo, będą stanowiły ważną część nowej strategii rozwoju biblioteki, którą opracowujemy i opublikujemy w przyszłym roku. Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu i podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat kultury w Radomiu.

Tutaj znajdą Państwo Raport podsumowujący badanie oferty kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej.