Nagroda Literacka Miasta Radomia 2021

Nagroda Literacka Miasta Radomia 2021

30 września minął termin zgłaszania książek do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Do tegorocznej edycji wpłynęło 19 książek w kategorii książka literacka oraz 19 książek w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa. Podział ten może zostać zmieniony przez komisję. W sumie 38 książek. W połowie listopada komisja (skład poniżej) dokona wyboru książek nominowanych. Uroczyste wręczenie Nagrody Literackiej Miasta Radomia odbędzie się 27 listopada 2021 roku, o szczegółach poinformujemy wkrótce. Spis książek zgłoszonych do tegorocznej nagrody znajduje się TUTAJ.

Nagroda Literacka Miasta Radomia została ustanowiona uchwałą Rady Miejskiej nr 607/09 z dnia 7 września 2009 r. i po raz pierwszy wręczona właśnie w 2009 r. Przyznawana jest co dwa lata autorom książek związanych z Radomiem i regionem poprzez tematykę lub osobę twórcy/twórców. Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy – nie tylko wydawca, ale także osoba fizyczna. Obowiązuje forma pisemna zgłoszenia.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 • książka literacka – 10 000 zł
 • książka naukowa/popularnonaukowa – 10 000 zł

Przyznawane są także nagrody specjalne fundowane przez sponsorów prywatnych.

Jury nagrody powołuje przed każdą edycją Prezydent Miasta Radomia. W skład tegorocznego jury wchodzą: prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – przewodniczący, dr Adam Duszyk, dr hab. prof. nadzw. Ewa Kołodziejczyk, Anna Skubisz-Szymanowska, Ziemowit Szczerek, Tomasz Tyczyński.

Statystyka zgłoszonych książek:

w 2009 roku – 27 książek,

w 2011 roku – 48 książek,

w 2013 roku – 44 książki,

w 2015 roku – 43 książki,

w 2017 roku – 44 książki

w 2019 roku – 55 książek

w 2021 roku – 38 książek

Laureaci Nagrody:

2009 rok:

 • Bernard Gotfryd za zbiór opowiadań Widuję ich w snach – Nagroda w kategorii książka literacka
 • Jerzy Sekulski za Encyklopedię Radomia – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa
 • Magdalena Orzeł za książkę Moja polska karma – Nagroda specjalna czasopisma OK!Magazyn, patrona medialnego konkursu

2011 rok:

 • Dariusz Kupisz za Rody szlacheckie ziemi radomskiej – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa
 • Jury nie przyznało nagrody w kategorii książka literacka
 • Nagroda specjalna czasopisma OK!Magazyn, patrona medialnego konkursu – Radomskie Towarzystwo Fotograficzne za album 50 lat Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. 1961-2011

2013 rok:

 • Michał Sobol za Pulsary – Nagroda w kategorii książka literacka
 • Szczepan Kowalik za Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977) – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa

2015 rok:

 • Zbigniew Kruszyński za Kuratora Nagroda w kategorii książka literacka
 • Ewa Kołodziejczyk za Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa

2017 rok:

 • Monika Sznajderman za Fałszerzy pieprzu. Opowieść rodzinną – Nagroda w kategorii książka literacka
 • Łukasz Krzyżanowski za Dom, którego nie było. Powroty ocalonych do powojennego miasta – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa
 • Mieczysław Szewczuk za Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, obiekty – „Nagroda Osobna″ dla książek nie mieszczących się w poprzednich kategoriach

2019 rok:

 • Ziemowit Szczerek za Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion – Nagroda w kategorii książka literacka
 • Anna Spólna za książkę Dialogi z Mickiewiczem – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa
 • Sebastian Piątkowski za całokształt z uwzględnieniem monografii Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945) – Nagroda Specjalna

Dodaj komentarz