Depozyt Biblioteczny – Nowy wymiar wypożyczania książek

Ideą, która przyświeca nam od początku jest upowszechnianie dostępu do książek niedostępnych w obrocie handlowym, a które znajdują się w zasobach bibliotek i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród czytelników… Nasz pomysł na nietuzinkową bibliotekę i wypożyczalnię książek krystalizował się od wielu miesięcy, a pandemia koronawirusa SARS-Cov2 stała się jego aktywatorem i dzięki wzmożonemu zainteresowaniu zdalnym dostępem do dóbr i usług kultury, przyśpieszyła start.

Zaczęliśmy od utworzenia fundacji Krajowy Depozyt Biblioteczny, która następnie stała się organizatorem biblioteki na miarę XXI wieku.

Głównym celem naszej fundacji jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, polegającej na rozwoju, promowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa. W zgodzie z Ustawą o bibliotekach, ożywiamy nieco zaniedbane wypożyczenia międzybiblioteczne, a przy tym oferujemy czytelnikom nowy wymiar wypożyczania książek.

Krajowy Depozyt Biblioteczny w najbliższym horyzoncie czasowym dokona integracji najpopularniejszych systemów zdalnych katalogów bibliotecznych (m.in. MOL, Prolib, MAK+, Alma, Mateusz, SOWA, etc.) z katalogiem elektronicznym Depozytu Bibliotecznego.

Czytelnicy zyskają dostęp do zbiorów za pośrednictwem bezpiecznej aplikacji elektronicznej, w ramach której będą mogli wypożyczyć (lub zarezerwować) rzadką, poszukiwaną przez siebie książkę z dowolnej biblioteki partnerskiej, w której ona się znajduje.

Warto podkreślić, że stawiamy przede wszystkim na tytułu out of commerce [niedostępne w obrocie handlowym – ang.], które na rynku nie są dostępne (lub ich dostępność jest wyjątkowo ograniczona) z różnych przyczyn, np. wygasły prawa wydawcy do wznowienia wydania,  nabycie lub wypożyczenie danego egzemplarza wiąże się z wysokim kosztem, przekraczającym możliwości przeciętnego czytelnika. Chcemy te przeszkody zniwelować.