Radomski Klub Czytelniczy

Radomski Klub Czytelniczy

Radomski Klub Czytelniczy

Zapraszamy na inaugurację Radomskiego Klubu Czytelniczego, która odbędzie się 26 października (czwartek) o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu (ul. Piłsudskiego 12). Moderatorką dyskusji będzie prof. UR, dr hab. Anna Spólna.

Podczas pierwszego spotkania będziemy dyskutowali o „Paczce radomskich” autorstwa Marcina Kępy i Ziemowita Szczerka. Pisarze również wezmą udział w wydarzeniu inaugurującym.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny być już po lekturze wyżej wymienionych opowiadań. Liczymy na aktywne uczestnictwo i dyskusję na temat „Paczki radomskich”.Liczba miejsc jest ograniczona – na zgłoszenia czekamy pod adresem e-mail: promocja@mbpradom.pl lub pod nr tel. 48 362 67 35 wew. 21 W trakcie comiesięcznych spotkań rozmawiać będziemy o wybranych książkach związanych z regionem radomskim oraz o tytułach niewznawianych od lat, ale naszym zdaniem wartych przypomnienia i głębszej analizy. Terminy spotkań oraz tytuły książek będziemy na bieżąco ustalali z członkami Radomskiego Klubu Czytelniczego.