Radomscy Tropiciele Książek 2023/2024

Radomscy Tropiciele Książek 2023/2024

Wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Radomia zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym „Radomscy Tropiciele Książek”. Począwszy od listopada 2023 r., raz w miesiącu, w czterech kategoriach wiekowych, uczniowie zgłoszeni do konkursu będą czytali ustalone wcześniej tytuły. W kwietniu 2024 r. – podczas II etapu konkursu – wybierzemy finalistów oraz laureatów. Na zgłoszenia szkół zainteresowanych udziałem w konkursie czekaliśmy do 13 października 2023 r.

Konkurs przeznaczony jest dla klas 2-8 Szkół Podstawowych i wszystkich klas Szkół Ponadpodstawowych z terenu Radomia.  Zorganizowany będzie w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria: klasy 2-3 Szkół Podstawowych

II kategoria: klasy 4-6 Szkół Podstawowych,

III kategoria: klasy 7-8 Szkół Podstawowych,

IV kategoria: Szkoły Ponadpodstawowe.

Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Radomia, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, promocja twórczości pisarzy związanych z regionem radomskim, oraz rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W imieniu szkół działają nauczyciele lub bibliotekarze, pełniący rolę Szkolnych Opiekunów konkursu. Wypełniony Formularz zgłoszenia należy przesłać do 13 października br. na adres e-mail: rtk@mbpradom.pl

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Współorganizatorami konkursu są: PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, PSP nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu, III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia.

W imieniu Organizatora i Współorganizatorów działają Koordynatorzy konkursu dla poszczególnych grup wiekowych:

Klasy 2-3 SP (Marta Trojanowska oraz Agnieszka Stefańska)

Klasy 4-6 SP (Edyta Fokt oraz Elżbieta Kowalska)

Klasy 7-8 SP (Katarzyna Kornecka oraz Katarzyna Jaskros)

Szkoły Ponadpodstawowe (Blanka Lisowska oraz Katarzyna Witaszek)