Rozstrzygnięcie konkursu haiku „17 sylab o wolności”

Rozstrzygnięcie konkursu haiku „17 sylab o wolności”
Znamy laureatów Ogólnopolskiego konkursu na haiku – „17 SYLAB O WOLNOŚCI”.
Konkurs literacki „17 sylab o wolności” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu został ogłoszony 21 marca 2023 roku i trwał do 1 czerwca 2023 r. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w ramach Free(Ra)dom Festival 2023 „Ku gwiazdom!”, pod hasłem „Ku gwiazdom!”.

Tematem konkursu była bardzo szeroko pojęta wolność – rozumiana zarówno w ujęciu dosłownym (zewnętrzna), jak i metaforycznym (wewnętrzna); wolność w ujęciu historycznym – odnosząca się do konkretnych wydarzeń w historii ludzkości, jak i indywidualnym; wolność idei, człowieka, literatury, sztuki itd. Organizatorzy pozostawili hasło konkursu do szerokiej i interpretacji uczestników. Forma literacka haiku narzucała natomiast ograniczenia formalne (17 sylab rozpisanych na trzy wersy 5-7-5).
Obrady komisji konkursowej odbyły się 5 czerwca 2023 r, a uroczyste wręcznie nagród miało miejsce 16 czerwca 2023, o godz. 18.00.

Komisja została powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 30.05.2023 r. W jej skład weszli:
– Sebastian Równy – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu – przewodniczący
– Marta Trojanowska – przedstawiciel Organizatora – sekretarz
– Adrian Szary – poeta, dr nauk humanistycznych.

Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęły 253 prace (w kategorii A  do lat 18 – 52 prac, w kategorii B powyżej lat 18 – 163 prac). 9 prac nadeszło po terminie i nie zostały ujęte w ogólnej liczbie. Do konkursu nie zakwalifikowano 41 prac [brak załącznika nr 2,5; brak godła, źle wypełnione załączniki, prace niespełniające wymogów formalnych].

W kategorii A, do 18 lat przyznano:

I  nagroda: Małgorzata Ogonowska, Białystok
II nagroda: Weronika Wielicka, Dąbrowa Górnicza
III nagroda: Miłosz Bartos, Radom

Wyróżnienia równorzędne: nie przyznano.

W kategorii B powyżej 18 lat przyznano:
I  nagroda: Paulina Warchoł, Michałowice
I
I nagroda: Tomasz Lorenc – Łódź
III nagroda: Piotr Mazurski – Gryfice

Wyróżnienia równorzędne:
Joanna Kasprzyk – Kwidzyn, Mieczysław Miazga – Warszawa, Dawid Owczarek – Kowala

Serdecznie gratulujemy Laureatom!