Rozstrzygnięcie konkursu „Zakładka – mała przyjaciółka książki”

Rozstrzygnięcie konkursu „Zakładka – mała przyjaciółka książki”

Miło na poinformować., że w konkursie „Zakładka – mała przyjaciółka książki” nagrody otrzymują:
Kategoria I 
I miejsce – Laura Strzelecka-Pawłowska 
II miejsce – Emilia Sinior-Sokołowska
III miejsce – Wojciech Sałaj

Kategoria II
I miejsce – Oliwia Sobczak
II miejsce – Julia Kęska

Serdecznie gratulujemy!