Zmiana lokalizacji Filii nr 15

Zmiana lokalizacji Filii nr 15

Informujemy o zamiarze zmiany lokalizacji Filii nr 15 – aktualny adres: ul. Wyścigowa 12, na adres: ul. Bluszczowa 4/8 (budynek Domu Kultury „Idalin”).

Argumenty przemawiające za zmianą lokalizacji:

  • aktualnie filia biblioteczna jest usytuowana na I piętrze w budynku przychodni zdrowia, lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych (brak windy), natomiast lokal w nowej lokalizacji znajdowałaby się na parterze;
  • usytuowanie obecnej filii w budynku przychodni zdrowia niesie za sobą negatywne konsekwencje, takie jak całkowite jej zamknięcie (w okresie od marca do grudnia 2020 roku z powodu epidemii Covid-19 filia była nieczynna);
  • w odległości 800 metrów od obecnie funkcjonującej filii, od kilku lat funkcjonuje duża, nowoczesna, aktywnie działająca filia nr 1 przy ul. Osiedlowej 9 – w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (dwie windy). Tymczasem na osiedlu Idalin i pobliskich Janiszpolu, Długojowie, Glinicach nie funkcjonuje żadna filia MBP. Zmiana zapewni mieszkańcom tych osiedli dostęp do podstawowej oferty bibliotecznej;
  • funkcjonowanie filii bibliotecznej w domu kultury daje możliwości korzystania z dodatkowej przestrzeni na prowadzenie warsztatów literackich, spotkań autorskich i lekcji bibliotecznych (podobne doświadczenia mamy przy współpracy z DK „Borki” i funkcjonującą w budynku domu kultury filią nr 9).

UCHWAŁA NR XCIV/914/2023 WRAZ Z UZASADNIENIEM