„Akromantula, hipogryf czy trzygłowy pies? Nowy fantastyczny pupil, Hagrida”

„Akromantula, hipogryf czy trzygłowy pies? Nowy fantastyczny pupil, Hagrida”

Biblioteka pod Kolumnami (Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, ul. Józefa Piłsudskiego 12) organizuje Konkurs Literacki „Akromantula, hipogryf czy trzygłowy pies? Nowy fantastyczny pupil Hagrida”.
Konkurs polega na stworzeniu nazwy i opisaniu (maksymalnie na 3 stronach A4) nowego fantastycznego zwierzęcia gajowego Hagrida, bohatera serii „Harry Potter”. Tekst powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach (kopia pisana odręcznie i na komputerze). Uczestnicy będą mieli okazję wykazać się kreatywnością, umiejętnościami pisarskimi i językowymi oraz znajomością postaci z książek. Jury wyłoni troje laureatów, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
Konkurs przeznaczony jest  dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat.
Prace można składać w terminie 3-22 kwietnia 2023 r., a rozstrzygnięcie nastąpi 28 kwietnia 2023 r.
Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin 
Załączniki do regulaminu