Aktualnie poszukujemy: Bibliotekarza/Bibliotekarki (Rekrutacja zakończona)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– współudział w planowaniu i realizacji zamierzeń kulturalnych biblioteki;

– udział w tworzeniu oferty kulturalnej filii w zakresie różnych form upowszechnienia czytelnictwa;

– udostępnianie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w systemie ALEPH;

– udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i bibliotecznych;

– monitorowanie terminowości zwrotów materiałów bibliotecznych;

– konserwacja i selekcja księgozbioru.

WYMAGANIA:

– wykształcenie: wyższe (preferowane wykształcenie bibliotekarskie lub humanistyczne);

– ogólna wiedza z zakresu literatury oraz rynku nowości wydawniczych;

– predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej;

– gotowość do pracy w systemie zmianowym (również w wybrane soboty).

WYMAGANIA DODATKOWE:

– znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych;

– umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym dobra organizacja pracy;

– umiejętność nawiązywania kontaktów, kreatywność i wysoka kultura osobista;

– mile widziane doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów bibliotecznych, doświadczenie biblioteczne oraz z animacji kultury.

OFERUJEMY:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat (pierwsza umowa na okres próbny);

– ciekawą pracę i możliwość zdobycia cennego doświadczenia;

– możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowanie ofertą prosimy o przesłanie CV, opcjonalnie listu motywacyjnego (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych) na adres e-mail: biblioteka@mbpradom.pl lub dostarczenie do siedziby Biblioteki Głównej przy ul. Piłsudskiego 12, Radom w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja”.

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2021 r.
Informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA ZGODY DO UMIESZCZENIA W CV
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz na udostępnienie mojego wizerunku.