Zatrudnimy BIBLIOTEKARZA/BIBLIOTEKARKĘ

OPIS STANOWISKA:

– udostępnianie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w systemie ALEPH;
– udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i bibliotecznych;
– monitorowanie terminowości zwrotów materiałów bibliotecznych;
– konserwacja i selekcja księgozbioru;

– współudział w planowaniu i realizacji zamierzeń kulturalnych biblioteki;
– udział w tworzeniu oferty kulturalnej filii w zakresie różnych form upowszechnienia czytelnictwa.

WYMAGANIA:

– wykształcenie: wyższe (preferowane wykształcenie bibliotekarskie lub humanistyczne);
– ogólna wiedza z zakresu literatury oraz rynku nowości wydawniczych;
– predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.

OFERUJEMY:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat (4.300 zł brutto + ewentualny dodatek stażowy);
– ciekawą pracę i możliwość zdobycia cennego doświadczenia;
– możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowanie ofertą prosimy o przesłanie CV, opcjonalnie listu motywacyjnego (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych) na adres e-mail: przemyslaw.czaja@mbpradom.pl lub dostarczenie do siedziby Biblioteki Głównej przy ul. Piłsudskiego 12, Radom w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja”. Na zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2023 r. 

Informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA ZGODY DO UMIESZCZENIA W CV
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz na udostępnienie mojego wizerunku.