Wykaz działów w Bibliotece Głównej:

Sekretariat

Budynek Główny, parter, pok. nr 1
Marzena Fabiszewska

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 11
tel. 48 362 77 51 wew. 11
email: biblioteka@mbpradom.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Budynek Główny, I p., pok. 47
Kierownik: Mariola Turek

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 22
email: gromadzenie@mbpradom.pl

Dział Informacyjno- Bibliograficzny

Budynek Główny, parter, pok. 15
Kierownik: Dorota Ważyńska

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
sobota 9.00-15.00

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 16
email: regionalna@mbpradom.pl

Radomska Biblioteka Cyfrowa. Pracownia Digitalizacji

Budynek Główny, parter, pok. 62
Kierownik: Michał Iwańczyk

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 31
email: rbc@mbpradom.pl

Dział Informatyki

Budynek Główny, I p., pok. 50
Kierownik: Michał Krok

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 29
email: it@mbpradom.pl

Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Sieci Miejskiej

Budynek Główny, I p., pok. 40
Kierownik: Jadwiga Romanowska

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 23
email: metodyczny@mbpradom.pl

Dział Księgowości

Budynek Główny, parter, pok. 61
Kierownik: Beata Sułkowska

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 20
email: ksiegowosc@mbpradom.pl

Dział Organizacyjno- Administracyjny

Budynek Główny, parter, pok. 5
Kierownik: Mirosława Sułek

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 17
email: administracja@mbpradom.pl

Dział Promocji Książki i Biblioteki

Budynek Główny, I p., pok. 48
Kierownik: Katarzyna Kosterna

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 21

Redakcja Wydawnictw

Budynek Główny, I p., pok. 41

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 28

Portiernia

Budynek Główny, parter, hol główny

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.00-19.00
sobota 9.00-15.00

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 13