Dyrektor: Przemysław Czaja

Budynek Główny, parter, pok. nr 2 (wejście przez sekretariat biblioteki)

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 23 14
email: przemyslaw.czaja@mbpradom.pl

Wicedyrektor:

Budynek Główny, parter, pok. nr 3 (wejście przez sekretariat biblioteki)

Dane kontaktowe:
tel. 48 362 67 35 wew. 19
email: