Prosimy o zgłaszanie książek do Nagrody Literackiej Miasta Radomia.

Nagroda przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Radomia w cyklu dwuletnim za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:

  • książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
  • książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

Nagroda zostanie wręczona w grudniu 2017 roku, podczas VI Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych. Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii. Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż w roku poprzednich Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych, czyli w 2015 r. Książka może być zgłoszona do nagrody tylko raz. Wniosek o przyznanie Nagrody (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 406/2012 Rady Miejskiej W Radomiu z dn. 24.09.2012 r.) należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

do dnia 15 września 2017 r. Do wniosku prosimy dołączyć 6 egzemplarzy książki. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2201/2017 z dn. 10.05.2017 r. Prezydenta Miasta Radomia w skład Jury tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Radomia weszli:

  • dr hab. Arkadiusz Bagłajewski (przewodniczący) - literaturoznawca, historyk i krytyk literatury.
  • dr Adam Benon Duszyk - historyk, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego (2005-2010),
  • Zbigniew Kruszyński - prozaik, tłumacz,
  • Sebastian Równy - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu (przedstawiciel organizatora),
  • dr Anna Spólna - literaturoznawca, historyk i krytyk literatury, 
  • Tomasz Tyczyński - kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

WNIOSEK można pobrać tutaj