Od najbliższego poniedziałku 8 czerwca otwieramy dla Państwa Czytelnię Ogólną oraz Czytelnię Regionalną. Obie pracować będą od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00 (z dwiema przerwami: 12.45-13.00 i 15.00-15.15), w soboty - podobnie jak cała biblioteka - będą nieczynne.

Możliwe będzie jedynie korzystanie z książek, urządzeń oraz oprawnych czasopism archiwalnych. Prasa bieżąca nie będzie udostępniana. Obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią, a szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 9/2020 Dyrektora MBP oraz na plakatach: