12 lipca o godz. 17:00 w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, przy ul. Kusocińskiego 13,  odbędzie się wernisaż wystawy prac Wiolety Gołębiowskiej. Artystka jest absolwentką Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Swoje prace tworzy, wykorzystując trzy techniki: fotografię, rysunek i grafikę komputerową.