W minioną sobotę, 13 maja 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Gości powitała sekretarz Zarządu Oddziału SBP w Radomiu - Mariola Turek oraz Anna Skubisz-Szymanowska - dyrektor MBP w Radomiu. Następnie Teresa Majdak przedstawiła prezentację pt. Przeszłość i teraźniejszość radomskiego SBP. Dyrektor Wydziału Kultury - Sebastian Równy, wręczył na ręce Marioli Turek oraz Alicji Śliwy okolicznościową tabliczkę z życzeniami od Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego.

Wśród zaproszonych gości była Danuta Tomczyk, wieloletnia dyrektor radomskiej książnicy, honorowy członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zasłużona dla tej organizacji. Mariola Turek odbyła z Danutą Tomczyk sentymentalną rozmowę pod hasłem Moje lata w SBP.

Zostały także wręczone wyróżnienia i odznaczenia SBP.

Honorową Odznakę SBP za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i czytelnictwa otrzymała Teresa Niewczas - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży oraz Anna Skubisz-Szymanowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Medal w Dowód Uznania za zasługi dla bibliotekarstwa i SBP otrzymała Alicja Śliwa - kierownik Wypożyczalni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu oraz Bożena Starzyńska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku. 

Listy gratulacyjne otrzymały: Małgorzata Podkańska - pracownik Działu Gromadzenia Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, Inna Myszka - pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży - filia w Błazinach oraz Katarzyna Pomorska z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.

Uroczystość wzbogacił recital akordeonisty Bartosza Kołsuta. Obchodom 100-lecia SBP towarzyszyły dwie wystawy: „SBP na ziemi radomskiej 1946-2017” oraz wystawa fotografii archiwalnych z życia stowarzyszenia „Po godzinach...”.

Galeria zdjęć