9 maja radomscy bibliotekarze świętowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2017. W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski. Starostę Radomskiego reprezentował Włodzimierz Bojarski zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

Nagrodę Starosty odebrały: Elżbieta Aderek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Jadwiga Romanowska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie.

Po raz dziewiąty ogłoszono nazwisko laureata tytułu Bibliotekarz Roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Została nim Maria Kaczmarska - kierowniczka Działu Informacyjno-Bibliograficznego. Pani Maria jest autorką lub współautorką wielu bibliografii tematycznych oraz Bibliografii województwa radomskiego, współtworzy bibliografie województwa mazowieckiego. Od początku zaangażowana była w tworzenie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. Nad jej rozwojem czuwa do dzisiaj. Cały czas doskonali swoją wiedzę z zakresu bibliografii oraz zastosowania nowoczesnych technologii w informacji bibliotecznej.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, pełniącej również funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu radomskiego ziemskiego, Anna Skubisz-Szymanowska wręczyła dyplomy uznania i podziękowania za szczególne zasługi w pracy bibliotekarskiej. Otrzymali je: Teresa Niewczas - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży, Zofia Maj - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie, Barbara Arak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku oraz Agata Chmielewska, Ewa Gerlach i Małgorzata Mamnicka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach. 

Podziękowania od dyrekcji otrzymali także pracownicy biblioteki radomskiej: Marta Trojanowska, Dorota Prawda, Katarzyna Siudzińska, Kinga Olbromska-Miłosz, Dorota Kowalik-Nienartowicz, Ewa Boruch, Małgorzata Podkańska, Krzysztof Majerczyk, Anna Pruska.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jest dniem zaznaczenia obecności bibliotekarzy w środowiskach lokalnych i uznania dla ich żmudnej i często niedocenianej pracy. A to dzięki ich postawie współczesne biblioteki udostępniają swoje zbiory, odpowiadając na najbardziej wymagające potrzeby czytelników. To bibliotekarze, reagując na zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości, sprawili, że współczesne biblioteki są repozytoriami kultury, zwłaszcza książki jako najpiękniejszego obrazu cywilizacji. Obok zbiorów drukowanych, czytelnicy mogą tu uzyskać szczegółowe informacje dotyczące interesujących ich zagadnień, korzystać z rosnących zasobów cyfrowych i elektronicznych baz danych, uczestniczyć w różnorodnych działaniach promujących kulturę, szczególnie czytelnictwo.

Fotorelacja z uroczystości