19 kwietnia w Filii nr 1 odbyły się kolejne warsztaty z cyklu strefa aktywności. Tym razem rozmawialiśmy na temat „Jak sobie radzić z nagłymi wydatkami?”. Warsztaty poprowadziła, jak zawsze Lidia Chrząstek - trener edukacji finansowej. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie stworzyć projekt nagłych wydatków (okres 5 lat), dla pięcioosobowej rodziny (babcia, rodzice i dwójki dzieci w wieku 13 i 18 lat.). Rodzina o określonych dochodach, mieszkająca w domku, w mieście do 10 tysięcy mieszkańców. Celem tego projektu było nauczenie uczestników planowania wydatków oraz zapoznanie się z konkretnym wzorem matematycznym - przewidywalności kwot potrzebnych na nagłe wydatki. Taki wzór istnieje naprawdę. Miesięczny budżet rodziny
mnożymy przez 12, a później dzielimy przez 60. W ten sposób otrzymujemy kwotę jaką powinniśmy odłożyć w ciągu roku. Na zakończenie warsztatów uczestnicy dyskutowali o dobrych praktykach radzenia sobie z nagłymi wydatkami.
Kolejne spotkanie odbędzie się 17 maja  o godzinie 17.00, będziemy dyskutować o zarządzaniu długiem.

Zapraszamy do galerii