Zapraszamy na XIII Jesienną Akademię Literatury. Trwa właśnie rok Henryka Sienkiewicza, tematyką Akademii będzie więc "Sienkiewicz nie-POPularny". Spotkania tegorocznej Jesiennej Akademii Literatury odbywać będą się w dniach  25 października – 1 grudnia 2016 r.

 

Program XIII Jesiennej Akademii Literatury

 

25 października, godz. 17.00

dr hab. Dariusz Trześniowski: Inny Sienkiewicz. O Bez dogmatu i nie tylko

Dariusz Trześniowski – profesor nadzwyczajny, obecnie kierownik Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu. Pracował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i na Université de Nancy 2 we Francji. Wykładał także na uniwersytetach we Fryburgu (Szwajcaria), Zagrzebiu (Chorwacja), Bańskiej-Bystrzycy (Słowacja). Najważniejsze publikacje to książka autorska: W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej (1863-1918), Lublin 2005; książki pod redakcją i współredakcją: Młodopolski wizerunek człowieka, Lublin 2001; Peregrynacje do źródeł. Lublin i Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. 1-3, Lublin 2006-09; Studia postkolonialne nad kulturą i literaturą polską, Lublin 2010; Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla kultury polskiej, Lublin 2011; Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, Radom 2012; Stanisław Brzozowski. Powroty, Radom 2013. Ogłaszał artykuły w licznych monografiach zbiorowych oraz czasopismach (jak „Pamiętnik Literacki”, „Etnolingwistyka”, „Wielogłos”, „Ethos”, „Przegląd Humanistyczny”, „Wiek XIX”).

 

10 listopada (czwartek), godz. 17.00

prof. dr hab. Krzysztof Stępnik: „Polonia devastata” Henryka Sienkiewicza apele do sumienia Europy (1915)

 Krzysztof Stępnik – medioznawca, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ostatnich latach opublikował książki: Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej (Korespondencje wojenne i komentarze polityczne) [2011], Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej [2012], „Titanic”. Recepcja katastrofy w prasie polskiej (1912) [2012], Publicystyka polityczna w Polsce (1926-1939) [2012], Macedonia w prasie polskiej (1903-1914) [2014], Setna rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w prasie polskiej [2015], Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej [2016].

 

22 listopada (wtorek), godz. 17.00

mgr Agnieszka Kowalska-Lasek: Trylogia – dziwne materii pomieszanie

 Agnieszka Kowalska-Lasek – literaturoznawca, muzealnik, kierownik Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, kurator wielu wystaw czasowych, które w kraju i poza jego granicami popularyzowały życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. Autorka licznych publikacji dotyczących Noblisty, w tym katalogu wystawy Trylogia - dziwne materii pomieszanie oraz kompleksowego Katalogu zbiorów Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

 

1 grudnia (czwartek), godz. 17.00

mgr Przemysław Bednarczyk: projekcja filmu o roboczym tytule „Sienkiewicz mniej znany”

Przemysław Bednarczyk – absolwent III LO im. D. Czachowskiego w Radomiu. W 1997 ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Zajmuje się historią Polski XX wieku oraz dziejami walk Polaków o niepodległość. Miłośnik „barwy i broni” i tradycji oręża polskiego. Założyciel Radomskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 72 pułku piechoty. Popularyzuje historię regionalną wśród młodzieży, jest autorem widowisk plenerowych z dziejów Powstania Styczniowego („Bitwa pod Kowalą”, „Z dziejów powstańczej partii Dionizego Czachowskiego”, „Gloria Victis 1863”). Działa na rzecz ratowania i ochrony miejsc pamięci narodowej w regionie (organizator akcji „Ojczyzna to ziemia i groby…”) i poza nim (inicjator upamiętnienia miejsca pochówku poległych w bitwie pod Dubienką 1792r.). Jest autorem artykułów i publikacji przybliżających postacie i wydarzenia z historii ziemi radomskiej.

 

Spotkania odbywać się będą w budynku biblioteki, ul. Piłsudskiego 12 (sala 36)

Wstęp wolny