W latach 2006-2009 kierownik agendy uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Sekcji Fonotek SBP.

W 2007 r. podczas Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, Fonoteka wczoraj, dziś i jutro, 11-12 maja 2007 został wygłoszony komunikat o Czytelni Muzycznej i Zbiorów Multimedialnych MBP w Radomiu oraz jej zbiorach - reklama agendy na forum ogólnopolskim (prezentacja z pokazem zdjęć).

W dniach 14-15 listopada 2008 r., z inicjatywy Sekcji Fonotek SBP, przy czynnym udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu w roli współorganizatora, odbyła się w Radomiu II Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Chrońmy dziedzictwo fonograficzne”. W gmachu radomskiej książnicy spotkali się nie tylko bibliotekarze z całego kraju, ale też naukowcy i producenci by dyskutować o problemach fonografii. Główną ideą konferencji było wyeksponowanie znaczenia i szeroko rozumianej potrzeby ochrony dziedzictwa fonograficznego w Polsce, a wspólne spotkanie umożliwiło zaprezentowanie prac dokonanych w tej dziedzinie oraz dyskusję nad działaniami, które warto podjąćw najbliższej przyszłości. Poruszane również były aspekty związane z prawem autorskim.

5 listopada 2009 w Gdańsku kierownik agendy uczestniczył w III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek (prowadzenie sesji).

 

Powrót do artykułu Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych