Czytelnikami Filii 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu były przede wszystkim osoby niewidome i niedowidzące, emeryci, renciści oraz wszyscy chętni do skorzystania z oferty audiobooków lub powieści nagranych na kasety magnetofonowe.

Czytelnia Muzyczna i Zbiorów Multimedialnych była miejscem chętnie odwiedzanym przez czytelników. Poprzez takie inicjatywy jak tematyczne słuchanie płyt w grupach dyskusyjnych czy inspirowanie do wspólnych wyjazdów na koncerty muzyczne przyczyniała się do swoistej integracji i wzrostu liczby miłośników muzyki w naszym mieście. Przyciągała też miłośników filmów.

Nowo utworzona agenda kontynuuje działalność wyżej wymienionej filii i agendy. Obsługuje dotychczasowych czytelników, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.

Powrót do artykułu Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych