Tradycją naszej biblioteki są uroczyste obchody najważniejszego branżowego święta - Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Jest to wyjątkowy dzień nie tylko dla bibliotekarzy, ale również pozostałych pracowników biblioteki oraz ludzi współtworzących kulturę książki: wydawców, księgarzy, animatorów życia literackiego i czytelnictwa. Bez nich praca bibliotekarzy mogłaby być rzadziej dostrzegana. Tym bardziej, że codzienność naszej pracy wypełniają działania mało spektakularne, jednak efektywne.

W 2017 r. do zbiorów naszej biblioteki trafiło wiele nowych książek, czasopism i dokumentów dźwiękowych, zarejestrowano ok. 530 tys. udostępnień dla ponad 24 tys. czytelników, opracowano nowe bibliografie oraz udostępniono on-line Bibliografię Radomia i regionu do 1945 r., powiększa się zasób Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. Zeszły rok był też pracowity dla bibliotekarzy promujących czytelnictwo i współtworzących kulturę. Został reaktywowany Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 6), rozpoczęto cykl prelekcji o Radomiu (Kobiety w historii Radomia - Filia nr 2; Patroni radomskich ulic - Filia nr 1). Zachęcano mieszkańców miasta do przyjemnej i pożytecznej rozrywki (Klub Gier Planszowych). Kontynuowaliśmy działalność edukacyjną, prowadziliśmy lekcje biblioteczne, kursy obsługi komputera dla seniorów, prelekcje o zdrowiu z cyklu Akademii Zdrowia „FOREVER″. Zorganizowano wiele wystaw, spotkań autorskich oraz z podróżnikami i ludźmi kultury.

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek był obchodzony w radomskiej książnicy 10 maja. Uroczyste spotkanie było dobrą okazją do wyróżnienia bibliotekarzy, których praca odznacza się wyjątkową sumiennością i zaangażowaniem. Swoje nagrody przyznał Starosta Radomski, Mirosław Ślifirczyk. Na wyróżnienie zasłużyły Barbara Arak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko oraz Zofia Maj – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.

Spośród pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu dyplomy Dyrektora otrzymały: Ewa Boruch - pracownica Filii nr 16, Anna Chruślak - kierownik Filii nr 10, Ewa Nowak - kierownik Filii nr 2, Irena Majchrzak - kierownik Filii nr 9 i Katarzyna Rodek - pracownica Filii nr 6.

Dyplomem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, która jest jednocześnie biblioteką powiatową, wyróżnione zostały również bibliotekarki pracujące na terenie powiatu radomskiego: Teresa Niewczas - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radomiu oraz pracownice tamtejszej książnicy: Urszula BarszczMałgorzata Kosel i Grażyna Rożek.

Święto bibliotekarzy było też dobrą okazją do podziękowania dużemu kręgowi współpracujących z Biblioteką instytucji i animatorów kultury, edukatorów, działaczy i pracowników organizacji pozarządowych. Podziękowania za owocną współpracę przy organizacji wielu imprez bibliotecznych odebrali: Lidia Krzyżyk-Chrząstek - trenerka edukacji finansowej, Róża Domańska - właścicielka Księgarni Literackiej im. Witolda Gombrowicza, Robert Stępniewski - instruktor teatralny opiekujący się Teatrem „Resursa″, Anna Sadal - dyrektor Domu Kultury „Borki″, Beata Walaszek - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, Edyta Wójcik - dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Krzysztof Sokołowski - dyrektor Banku Żywności w Radomiu oraz pracująca w Banku Anna Głogowska.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji