Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Radomia oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu ogłaszają otwarty Konkurs na scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez m. Radom z wykorzystaniem materiałów Radomskiej Biblioteki Cyfrowej i Czytelni Regionalnej MBP w Radomiu. Na prace konkursowe czekamy do 10 marca 2018 r. Wytyczne dla uczestników i scenariusza konkursowego znajdą Państwo w Regulaminie.