Podczas wczorajszej gali poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Uzasadnienie przyznania nagrody w trzech kategoriach: książka literacka, książka naukowa/popularnonaukowa oraz Nagroda Osobna przedstawił dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, przewodniczący jury. W imieniu organizatorów listy gratulacyjne zwycięzcom wręczył Radosław Witkowski, Prezydent Miasta Radomia. W kategorii książka literacka nagrodę otrzymała Monika Sznajderman za tytuł Fałszerze pieprzu. Za najlepszą książką naukową/popularnonaukową regionu radomskiego jury uznało Dom, którego nie było. Powroty ocalonych do powojennego miasta Łukasza Krzyżanowskiego. W kategorii Książka Osobna nagrodę otrzymał Mieczysław Szewczuk za książkę Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, obiekty.