W obecnej edycji, oprócz nagrody w kategoriach książka literacka i książka naukowa/popularnonaukowa wyłoniono też najwartościowsze książki w kategorii Nagroda Osobna. Nagrodę w tej kategorii finansuje sponsor Czesław Kruk. Wprowadzenie do Nagrody Literackiej Miasta Radomia nowej kategorii (dla książek, które trudno zakwalifikować do każdej z dwóch pierwszych kategorii) uzgodniono, za pośrednictwem dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu Sebastiana Równego, z Prezydentem Miasta Radomia.

Jury konkursowe Nagrody, w którego skład w tym roku wchodzą dr hab. Arkadiusz Bagłajewski (przewodniczący), dr Adam Duszyk, Zbigniew Kruszyński, Sebastian Równy, dr Anna Spólna i Tomasz Tyczyński, wyłoniło w tajnym głosowaniu po trzy nominacje w każdej z trzech kategorii:

W kategorii książka literacka:

  1. Grzegorz Bartos: Nigdzie teraz, teraz tutaj;
  2. Krzysztof Ćwikliński: Musisz mnie wysłuchać;
  3. Monika Sznajderman:Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna.

W kategorii książka naukowa/popularnonaukowa:

  1. Piotr Kacprzak: Leopold Pac-Pomarnacki – ptasznik i nemrod z Kresów i Radomia;
  2. Łukasz Krzyżanowski: Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta;
  3. Arkadiusz Kutkowski: „…jak my ich nienawidzimy″. Represje sadowe po radomskim czerwcu 1976.

W kategorii Nagroda Osobna:

  1. Justyna Górska-Streicher: Od obrzędu do widowiska ludowego. Zwyczaje regionu radomskiego;
  2. Iwona Kaczmarska: Szlak architektoniczny Stefana Szyllera. Prace na ziemi radomskiej;
  3. Mieczysław Szewczuk: Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, obiekty.

Nazwiska laureatów poznamy 5 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 17:00 w trakcie uroczystej gali przyznania Nagrody Literackiej Miasta Radomia. W programie m.in. koncert Renaty Przemyk z repertuarem Boogie Street.

Zapraszamy do obejrzenia galerii okładek nominowanych książek.