W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 listopada) Filia nr 1 MBP w Radomiu (ul. Osiedlowa 9) zorganizowała „Spotkanie z kulturą romską”. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 r., które przyjęło stosowną deklarację. Tolerancja jest tam zdefiniowana jako postawa poszanowania cudzych praw i poglądów oraz uznania i akceptacji różnic indywidualnych i zbiorowych, realizowana w zrozumieniu odmiennych postaw i kultur poprzez umiejętne komunikowanie.

Warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy. Czy jesteśmy ludźmi tolerancyjnymi? Sami musimy odpowiedzieć na to pytanie. Celem organizacji Dnia Tolerancji jest przede wszystkim uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. Piątkowe spotkanie było poświęcone mniejszości romskiej w Polsce.  Zaprosiliśmy na nie wybitnych specjalistów: cyganologów, etnografów, działaczy oświatowych, filmowców-dokumentarystów pracujących z Romami.

Jak należy mówić poprawnie, „Rom” czy „Cygan”? Dlaczego boimy się Cygana, a Roma już nie koniecznie? Na te i podobne pytania próbowała odpowiedzieć Agnieszka Caban – Wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” (pol. Pomocna Dłoń), kierownik Muzeum Dialogu Kultur – Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. Prelekcja wywołała gorącą dyskusję na temat obecności Romów w Polsce, a także ich miejsca w kulturze polskiej oraz wzajemnych wpływów na obyczaje i język. Nie zabrakło też trudnych kwestii sąsiedztwa Bergitka Roma i Polska Roma z pozostałymi mieszkańcami Europy Środkowej. Okazuje się, że bardzo trudno żyje się w Polsce z piętnem Cygana. Problem dobrze zilustrował film dokumentalny Romane Butia. Profesje romskie. Obraz ten jest zapisem rozmów z Cyganami z Polski, Czech i Słowacji. Twórcy filmu opowiedzieli o ginącym świecie Cyganów i zawodach, które wykonywali. Projekcji towarzyszyło spotkanie z realizatorką filmu, Aliną Doboszewską (Prezes Fundacji „Dobra Wola” w Krakowie) oraz reżyserem i scenarzystą Pawłem Lechowskim (etnografem, cyganologiem, pracownikiem Muzeum Okręgowego w Tarnowie). Podczas ciekawej dyskusji o obyczajach romskich dużo uwagi zostało poświęcone m.in. roli Szero Roma (tzw. „króla″ Cyganów), kodeksowi etycznemu i językowi romskiemu.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji ze spotkania.