Zapraszamy na wystawę poświęconą fotografiom Mirosława Kowalskiego do Filii nr 6 MBP (ul. J. Kusocińskiego 13). Wernisaż wystawy odbędzie się 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Mirosław Kowalski (zm. 12.12.2014) był jednym z założycieli Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, przez wiele lat pracował w Zarządzie Stowarzyszenia. Przedstawiał swoje prace na wielu wystawach fotograficznych, wielokrotnie był laureatem konkursów i przeglądów sztuki fotografii. Był człowiekiem bardzo aktywnym, oddanym działaniom organizatorskim i twórczym. Wyróżniał się pogodnym sposobem bycia, skromnością i sympatią dla młodych pasjonatów fotografii. Głównym tematem jego fotografii było miasto Radom, jego mieszkańcy i natchnione pejzaże. Oglądając jego fotografie, możemy poznać miasto, począwszy od lat 50. ubiegłego wieku. Niniejsza wystawa składa się ze zdjęć z całego okresu jego działalności fotograficznej i jest jego fotograficznym wspomnieniem - pro memoria.