Spis treści:

BR 2017 3 4W pierwszych słowach

Anna Skubisz-Szymanowska

Jubileusze

Anna Skubisz-Szymanowska: Niekończąca się opowieść...
Marta Wiktoria Trojanowska: Wysepki książek na mapie miasta - o dziejach i przemianach filii radomskiej biblioteki.
Teresa Majdak: Ćwierć wieku komputeryzacji radomskiej biblioteki.
Michał Iwańczyk, Marcin Katus, Joanna Ukleja: Radomska Biblioteka Cyfrowa.
Teresa Niewczas: 70 lat iłżeckiej biblioteki.
Zofia Maj, Izabela Krasińska: 70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.
Krystyna Wójtowicz: Jubileusz 70-lecia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie.
Małgorzata Skwarek: 60-letnia a coraz piękniejsza... Jubileusz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi.

Bibliotekarz poleca

Maria Kaczmarska

Kronika

Ewa Ukleja, Emilian Henryk Wilk

Zaprosili nas

Anna Skubisz-Szymanowska