Wydawnictwo okolicznościowe przygotowane z okazji 25. rocznicy śmierci Jana Gauzego - literata, działacza kultury, wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Klubu Literackiego w Radomiu. Książka zawiera pozostające dotychczas w rękopisach opowiadania, początek powieści Kolumbowie oraz opracowany przez Gauzego pamiętnik jego syna, lotnika poległego w bitwie o Anglię. Ponadto zamieszczono opowiadania autora publikowane w czasopismach „Poznaj Świat” i „Dookoła Świata” w latach 1956-1960, trudno dziś dostępne. W dziale „Opinie i listy” opublikowana została korespondencja od wydawców, czytelników i literatów kierowana do Jana Gauzego. Wydawnictwo ilustrują barwne reprodukcje rysunków Jana Gauzego z okresu jego pobytu w Brazylii.

Jan Gauze. Red. Anna Skubisz-[Szymanowska]; wybór i oprac. Maria Kaczmarska i in. Radom: WBP, 2003. – 180 s., il., oprawa miękka

Cena: 20 zł
Jak kupić?