Zapraszamy uczniów szkół średnich do Filii nr 1 (ul. Osiedlowa 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu na kolejne spotkanie warsztatowe z zakresu edukacji finansowej. Najbliższe zajęcia odbędą się 2 października (wtorek) o godz. 11:40. Proponowane warsztaty kierowane do uczniów nie potrzebują ławek ani tablicy. Lidia Chrząstek trener edukacji finansowej, która poprowadzi zajęcia, używa aktywizacyjnych metod dydaktycznych. Pozwalają one na pełne wykorzystanie umiejętności i możliwości uczestników warsztatów. Kameralny charakter zajęć jest też ważnym ich walorem, umożliwiającym otwarte uczestniczenie uczniów w pracy warsztatowej. Podczas zajęć uczniowie poznają praktyczne umiejętności - często pomijane w programach szkolnych z racji na wciąż brakujący czas lekcji. Poznają metody efektywnego zarządzania własnymi pieniędzmi. Nabywają też odpowiednią postawę wobec ich wartości.