Drukuj

Czasopismo naukowe ukazujące się z częstotliwością rocznika. Obejmuje artykuły napisane z różnych perspektyw badawczych występujących w naukach humanistycznych. Periodyk podejmuje zagadnienia dotyczące przedmiotowo Radomia i regionu radomskiego. Czasopismo wydaje Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Pierwszy tom rocznika ukazał się w 2014 r. (nakład wyczerpany).

Redaguje kolegium: Dariusz Kupisz (red. nacz.), Sebastian Piątkowski (z-ca red. nacz.), Anna Spólna (z-ca red. nacz.), Agata Świątkowska (sekretarz), Mariusz Kozdrach (sekretarz).


W Bibliotece można kupić następujące tomy rocznika:

T. 2: 2015
T. 3: 2016
T. 4: 2017

Cena jednego tomu: 20 zł
Jak kupić?