Edycja źródeł historycznych dotyczących historii Radomia i w ogóle ziem centralnej Polski w okresie staropolskim jest wciąż zadaniem nie ukończonym. Straty dokumentów w wyniku wojen i wielkich pożarów, jak i niefrasobliwe podejście zarządzających nimi, spowodowały, że obecnie są one w większej części zniszczone lub zaginione. Nie ułatwia to pracy archiwalnej, gubiąc właściwy obraz dziejów tego okresu. Proponowana seria wydawnicza znacząco uzupełnia tę lukę. Zespół historyków pod kierownictwem prof. Dariusza Kupisza zebrał, opracował i przygotował do druku zabytkowe metryki stanu cywilnego, wytworzone w parafiach radomskich w okresie staropolskim. To ambitne przedsięwzięcie wydawnicze podzielono na trzy serie: A: Metryki chrztów, B: Metryki ślubów, C: Metryki zgonów. Każda z serii dzieli zebrany materiał na tomy, obejmujące poszczególne kościoły i roczniki ksiąg metrykalnych.


W bibliotece można kupić następujące woluminy:

Ser. A: Metryki chrztów. T. 7: Kościół św. Jana Chrzciciela 1687-1712. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Jan Orzechowski. Radom: RTN, 2010. – 288 s., oprawa miękka - 25 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 2: Kościół św. Jana Chrzciciela 1638-1710. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2010. – 164 s., oprawa miękka - 20 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 4: Kościół św. Wacława 1701-1795. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Monika Jaglarz, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2011. – 240 s., oprawa miękka - 20 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 5: Kościół św. Jana Chrzciciela 1711-1795. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2010. – 208 s., oprawa miękka - 20 zł

Cena: 85 zł za komplet
Jak kupić?