Jeden z pierwszych informatorów encyklopedycznych poświęcony wyłącznie współcześnie tworzącym prozaikom, poetom i publicystom województwa kieleckiego. Informator przedstawia blisko 50 sylwetek ludzi pióra okresu powojennego. Wprowadzenie do przeglądu napisał Tomasz Palacz (1934-2009) – literaturoznawca, wybitny regionalista i działacz kultury ziemi kielecko-radomskiej. Znajdują się w nim charakterystyki wielu twórców związanych w tym okresie z Radomiem i regionem.


Współcześni pisarze Kielecczyzny. Informator. Red. Ludomiła Holtzer, Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska; wstęp Tomasz Palacz. Radom: Wydz. OWiK PMRN, MBP, 1973. - 80 s., il., oprawa miękka

Cena: 2 zł
Jak kupić?