Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera informacje na temat życia i twórczości Józefa Stompora. Zestawienie rejestruje wydawnictwa zwarte, ich fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrane materiały podzielono na bibliografię podmiotową i przedmiotową. W obrębie bibliografii podmiotowej opisy zostały ujęte w działach: wydawnictwa zwarte, prace drukowane w czasopismach. Natomiast w bibliografii przedmiotowej wydzielono: opracowania ogólne, recenzje poszczególnych utworów, adaptacje radiowe. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny.

Józef Stompor. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Oprac. Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja. Radom: WBP, 1998. - 32 s., oprawa miękka

Cena: 1,50 zł
Jak kupić?