W środę, 20 czerwca o godz. 18.00 w Bibliotece Głównej odbędzie się prelekcja Jeden naród, jedna Polska zorganizowana przez Stowarzyszenie im. Tadeusza Mazowieckiego. Wystąpią prof. Jerzy Pająk i prof. Jerzy Szczepański.

Prof. Jerzy Pająk zajmuje się historią polityczną i społeczną ziem polskich oraz Europy Środkowej przełomu XIX i XX w. (szczególnie okresem I wojny światowej), biografistyką i problematyką kulturową. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, rozprawę doktorską obronił w 1997 r., zaś stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie J. Kochanowskiego w Kielcach. Pracował jako nauczyciel historii oraz wykładowca w kieleckich szkołach podstawowych, średnich i wyższych. Opracował ok. 250 biogramów dla potrzeb „Świętokrzyskiego słownika biograficznego”. Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Prof. Jerzy Szczepański specjalizuje się w dziejach kultury i architektury XIX i XX w., historii gospodarczej, historii myśli ekonomicznej oraz społecznej XIX w. Bada historię Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, stosunki polsko-rosyjskie oraz życie społeczne polskiej emigracji we Francji w tym okresie. Ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzował się w 1984 r., zaś stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1997. Pracował m.in. w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach, w Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej, jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej (dzisiejszym Uniwersytecie J. Kochanowskiego) w Kielcach.

Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36