Publikacja Pieśń Ziemi. Materiały informacyjno-metodyczne poświęcone Janowi Kochanowskiemu stanowi materiał wewnętrzny przeznaczony dla bibliotekarzy, mający służyć pomocą w pracy z czytelnikiem na licznych imprezach kulturowo-oświatowych, organizowanych w placówkach bibliotecznych. Zamieszczone w publikacji exlibrisy pochodzą z Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego „Jan Kochanowski″.

Pieśń ziemi. Materiały informacyjno-metodyczne poświęcone Janowi Kochanowskiemu. Red. Danuta Tomczyk; aut. Maria Kaczmarska i in. Radom: WBP, 1980.

Cena: 2 
Jak kupić?