Drukuj

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci do lat 6, które posiadają kartę biblioteczną MBP w Radomiu.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę, praca może być wykonana techniką dowolną (malowanie, rysowanie, wyklejanie) na formacie A4. Prace przechodzą na własność organizatora. Przyjmujemy tylko podpisane prace: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu rodzica oraz przedszkole lub szkołę do której uczęszcza oraz imię opisywanego misia.

Prace należy złożyć lub przesłać pracę na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13, 26-600 Radom do dnia 10.11.2016

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25.11.2016 w budynku filii nr 6 MBP przy ul. Kusocińskiego 13 w sali widowiskowej o godzinie 12:30;
Najlepsze prace będzie można oglądać na wystawie w sali widowiskowej filii nr 6 MBP w Radomiu. Zapraszamy do udziału w konkursie.