Drukuj

O bibliotece

Biblioteka Gminna w Wolanowie  funkcjonuje nieprzerwanie od 1948 roku. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Wolanów. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej, jej edukacji kulturalnej oraz upowszechnianiu wiedzy.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czytelnię ogólną z księgozbiorem podręcznym i czasopismami oraz czytelnię internetową z sześcioma  stanowiskami komputerowymi ze stałym łączem internetowym dla czytelników. Poza tym biblioteka posiada komputer z oprogramowaniem "PIAP", drukarki, kserokopiarkę, faks, skaner.

Biblioteka przez lata prowadziła obok statutowej  działalność kulturalno - oświatową. Lekcje biblioteczne, przeglądy nowości, konkursy literackie, wycieczki klas szkolnych do biblioteki - to stałe działania Biblioteki. Praca z dziećmi, ferie dla dzieci, spotkania z pisarzami, wystawy tematyczne prac mieszkańców gminy, spotkania czytelników i sympatyków biblioteki wpisały się na stałe w kalendarz imprez bibliotecznych.

 

 

Historia

Biblioteka Gminna wiele razy zmieniała siedzibę, z Gromadzkiej przekształciła się w Gminną, ale cały czas służy społeczeństwu.

Biblioteka przez lata miała swą siedzibę w różnych miejscach: w Szkole Podstawowej, w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, a następnie przez 21 lat w budynku prywatnym. W 1979 roku znalazła się w dużych pomieszczeniach budynku miejscowej Straży Pożarnej, gdzie miała swoją siedzibę wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przez 15 lat. Od 1994 roku Biblioteka Publiczna Gminy Wolanów ma swoją stałą siedzibę w lokalu należącym do gminy, w Wolanowie przy ulicy Radomskiej 20.

Biblioteka przez lata się rozwijała. Jej pierwszym kierownikiem był pan Marian Zlamal- kierownik miejscowej Szkoły Podstawowej. Zbiory biblioteki liczyły wówczas 200 woluminów. Gdy w 1954 roku bibliotekę przejęła pani Irena Pękala,  zbiory liczyły 3.946 woluminów.

Od 1988 roku bibliotekę prowadzi Elżbieta Aderek.  Zapis w księdze inwentarzowej GBP to 31 198 pozycji.
ale oczywiście Biblioteka posiada ok. 20 tys  woluminów, gdyż przez lata książki z różnych powodów ubywały (zniszczone, zagubione przez czytelników, zdezaktualizowane itp.). Biblioteka w Wolanowie stara się  dobrze służyć społeczeństwu. Mimo licznych przeprowadzek, zawsze dążyła do ulepszeń, unowocześnień, żeby jak najlepiej pełnić swoją rolę. Przez lata zmieniały się władze, zmieniała się koniunktura, raz było lepiej dla bibliotekarstwa, raz gorzej, ale biblioteka stale się rozwijała.

Do 1990 roku biblioteka prowadziła 12 punktów bibliotecznych, które na miarę ówczesnych potrzeb dobrze służyły społeczeństwu naszej gminy. Biblioteka przez lata prowadziła dość szeroką działalność kulturalną i oświatową. Lekcje biblioteczne, przeglądy nowości, wystawy tematyczne, wycieczki do biblioteki to stałe działania oświatowe. Praca z dziećmi, spotkania z pisarzami, wystawy, spotkania czytelników i sympatyków biblioteki należą do stałych w działalności biblioteki.

 

 

Czas teraźniejszy

Obecnie, biblioteka to wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z dobrym, aktualnym stale uzupełnianym księgozbiorem, czytelnia ogólna z księgozbiorem podręcznym oraz czasopismami i czytelnia internetowa z sześcioma  stanowiskami komputerowymi ze stałym łączem internetowym dla czytelników.

 

Powrót do głównego artykułu: Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie