Zapraszamy na promocję zbioru wierszy Odchodzimy. Ale skąd i dokąd? Jana Czarneckiego. Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku o godz. 16.00 w Filii nr 6 przy ul. Kusocińskiego 13. Będzie to okazja do poznania iłżeckich krajobrazów nie tylko za pomocą słowa, ale również obrazu. Swoje zdjęcia zaprezentuje uznany fotograf, sąsiad Jana Czarneckiego, Damian Fużyński

Jan Czarnecki pochodzi z Chwałowic k. Iłży. Był nauczycielem, ale zajmował się również radiestezją. Do dziś kultywuje etos inteligenta o ludowym rodowodzie, łącząc różne sfery działalności – rolniczą, społeczną i artystyczną, za co otrzymywał liczne nagrody i odznaczenia rangi państwowej oraz regionalnej. Twórczość pisarza z Chwałowic pozostaje w ścisłym związku z tym, co autorowi szczególnie bliskie – z życiem na wsi, pracą na roli, a także wyjątkową symbiozą człowieka, natury i religii. Przebija z jego tekstów radość z obcowania z pięknem ziemi, a także głębokie poczucie trwałości boskiego porządku, choć jednocześnie stałym elementem jego wierszy jest smutek czy nostalgia, wywołane świadomością przemijania, rozpadu dawnego wiejskiego świata i samotności, dotkliwej zwłaszcza po śmierci żony. W wierszach Czarneckiego nie ma postawy buntu, lecz pogodzenie się z ludzkim losem, któremu sens nadaje praca i przekaz wartości, w tym religijnych, kolejnym pokoleniom. 

Damian Fużyński to młody fotograf, który urodził się w Iłży. Od 8 lat pasjonuje się fotografią. Jego zdjęcia kilkanaście razy pojawiły się w prasie. Damian jest laureatem kilku konkursów oraz współuczestniczył w dwóch wystawach zbiorowych. Co więcej, jest autorem zdjęć do kalendarza akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2015/16. Ukończył Instytut Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 roku zorganizował swoją pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną na iłżeckim rynku „Barabanienie, Made in Iłża”.

Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13