Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zaprasza do filii na os. XV-lecia na wystawę fotografii Zbigniewa Edwarda Staniszewskiego pt. Petersburg. Historia, kultura. Zdjęcia można oglądać do 9 czerwca w godzinach otwarcia Filii nr 6.

Fotograf jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, Podyplomowego Studium Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Small Business Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografią zainteresował się w latach 60. Jest członkiem RTF i Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej. 

Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13