Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z siedzibą przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 w Radomiu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami, które znajdują się TUTAJ oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu.