Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu jest zobowiązana dostosować się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000.)]

1. Ze względu na nowe przepisy wszyscy czytelnicy powinni wypełnić nowy druk zobowiązania. Na zobowiązaniu należy obowiązkowo wpisać takie dane jak: nazwisko, imię, adres zamieszkania, status społeczny, datę urodzenia, PESEL. Podanie w/w danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne, aby zapisać się do biblioteki i móc korzystać z usług bibliotecznych. Podanie dodatkowych informacji, takich jak: nr telefonu, e-mail, nr dowodu osobistego, które jednak mogą usprawnić pracę biblioteki, nie jest obowiązkowe. Każdy czytelnik może je wpisać dobrowolnie na własne życzenie.

2. W przypadku osób niepełnoletnich do 13. roku życia dodatkowo wymagane jest: nazwisko, imię, adres zamieszkania oraz PESEL rodzica lub opiekuna prawnego. Podanie nr dowodu osobistego jest dobrowolne.

3. W przypadku upoważnienia osoby do korzystania z karty czytelnika wymagane jest: nazwisko, imię, adres zamieszkania oraz PESEL osoby upoważnionej. Podanie nr dowodu osobistego jest dobrowolne.

Bibliotekarze we wszystkich placówkach MBP w Radomiu służą pomocą i wyjaśniają jak wypełnić druk zobowiązania. Prosimy czytelników o wyrozumiałość i zastosowanie się do wymogów RODO.