Dotacje i darowizny w 2018 roku

1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 118 770 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza”
Kwota dofinansowania: 100 000 

3. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „41. Radomska Wiosna Literacka″
Kwota dofinansowania: 8 000 zł