Maria Kaczmarska

Bibliografia ziemi radomskiej jest zestawieniem piśmiennictwa dotyczącego obszaru. Obejmuje publikacje odnoszące się do obszaru byłego już województwa radomskiego. Zawiera publikacje wydane w latach 1945-1975, tj. do roku powołania województwa radomskiego, a dotyczące jego obszaru. Kontynuacją wydawnictwa jest Bibliografia województwa radomskiego 1976-1999.

Maria Kaczmarska: Bibliografia ziemi radomskiej 1945-1964.  Wstęp Czesław Tadeusz Zwolski. Radom: WBP, 1983. - 164 s., oprawa miękka - 1 zł
Maria Kaczmarska: Bibliografia ziemi radomskiej 1965-1975.  Wstęp Czesław Tadeusz Zwolski Radom: WBP, 1986. - 237 s., oprawa miękka - 1 zł

Cena: 2 zł - komplet
Jak kupić?