Tomy bibliografii Czerwca 1976 r. są próbą uzupełnienia poważnej luki informacyjno-bibliograficznej odnośnie wydawnictw dotyczących radomskiego protestu robotniczego. Z wielu powodów, dziś już natury historycznej, pokaźna część źródeł odnoszących się do tych wydarzeń nie mogła znaleźć się w wydawanych do 1989 r. kolejnych tomów Bibliografii województwa radomskiego. Przedstawiony w bibliografii Czerwca materiał został zebrany w oparciu o katalogi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, głównie o katalogi zawartości czasopism regionalnych oraz inne dostępne katalogi i bibliografie. w tym obejmujące wydawnictwa drugiego obiegu oraz emigracyjne.

Czerwiec ’76. Bibliografia [za lata 1976-1996]. Oprac. Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja. Radom: WBP, 1996. – 48 s., oprawa miękka – cena: 5 zł
Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 1996-2001. Oprac. Maria Kaczmarska, Ilona Michalska-[Masiarz], Dorota Prawda. Radom: MBP, 2001. – 28 s., oprawa miękka – cena: 5 zł
Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2001-2006. Oprac. Maria Kaczmarska, Ilona Michalska-[Masiarz]. Radom: MBP, 2006. – 24 s., oprawa miękka – cena: 5 zł
Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2006-2011. Oprac. Maria Kaczmarska; [aut. Bogusław Bek]. Radom: MBP, 2011. – 40 s., il., oprawa miękka – cena: 5 zł
Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2011-2016. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Ważyńska. Radom: MBP, 2011. – 32 s., oprawa miękka – cena: 7 zł

Cena: 27 zł za komplet; 5 zł za 1 z. (zeszyt obejmujący lata 2011-2016 – 7 zł)
Jak kupić?